Shadow
Slider

O SPOLEČNOSTI

Společnost IZOLACE BERAN s.r.o. je stavebně-strojní firma se sídlem v Ústí nad Labem, specializovaná na regeneraci bytových domů a provádění tepelných, chladových a protihlukových izolací.

Společnost působí nejen v České republice, ale i po celém světě a to především ve stavebnictví, energetice, chemickém, papírenském a potravinářském průmyslu a dalších průmyslových odvětvích.


PRŮMYSLOVÉ IZOLACE

navrhování a realizace tepelných a chladových izolací 
v energetice a ostatních průmyslových odvětvích,    
specielní šité izolace turbosoustrojí, komplexní údržba 
tepelných izolací

navrhování a realizace opatření ke snížení hluku 
v průmyslu a stavebnictví (akustické podhledy a 
obklady, zástěny, tlumiče hluku, akustické kryty)

navrhování a realizace fasád průmyslových objektů
pomocí sendvičových systémů

REVITALIZACE BUDOV 
provádíme kompletní revitalizace domů včetně zajištění  
projektové dokumentace, inženýringu a návrhem
financování

navrhování a realizace zateplení obvodových plášťů
certifikovanými VKZS včetně údržby již zateplených fasád

navrhování a realizace hydroizolace střešních plášťů
včetně jejich zateplení

navrhování a realizace zateplení vnitřních prostor,
výměna výplní otvorů, opravy lodžií 


Název projektu: Profesní vzdělávání zaměstnanců podniku IZOLACE BERAN s.r.o.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005057

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců podniku IZOLACE BERAN s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: Zefektivnění výrobního procesu společnosti Izolace Beran, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008228

Podstata projektu:
Předmětem projektu je pořízení inovativních výrobních technologií, jimiž bude dosaženo zvýšení efektivnosti výroby.

Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zefektivnění výrobního procesu,.

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj.