IZOLACE BERAN s.r.o.
Hrbovicka 437/64
400 01 Usti nad Labem
Czech Republic
 

IZOLACE ŠITÝMI MATRACEMI

Společnost IZOLACE BERAN s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti speciálních šitých izolací.

• Tepelné izolace parních a plynových turbín
• Tepelné izolace motorů
• Tepelné izolace armatur a kompenzátorů
• Tepelné izolace spalinových a výfukových kanálů a potrubí

Šité matrace

Jsou vyrobené z   vysokoteplotních skelných tkanin, výplň z minerálních, skelných a keramických vláken. Vhodné pro   svou trvanlivost, snadnou montáž a demontáž.

Izolační materiál neobsahuje azbest nebo materiály obsahující azbest.
Rohože tvořené skelnou tkaninou a výplní z minerálních, skelných a keramických vláken se používají jako tepelná izolace.

Izolace se skládá ze dvou až tří vrstev, dle požadavků zákazníka na tepelné izolace.

Izolační vrstvy jsou instalované dle kladečského plánu, tak aby bylo zajištěno, že matrace budou na sebe doléhat a nevznikne vzduchová mezera.

Tepelná izolace musí být odnímatelná a znovu nainstalovatelná pro potřeby kontrol a generálních oprav turbíny. Veškeré materiály pocházejí ze zemí EU.