09
10
11
12
Shadow

SANACA A MODERNIZACE ZATEPLENÍ BUDOV

Údržba kontaktních zateplovacích systémů

Co nejdelší životnost systémů dodatečného zateplení je jistě oprávněným požadavkem každého investora. Do značné míry je to však závislé právě na majiteli a jednotlivých uživatelích. Bez pravidelné údržby a samozřejmě i v případech necitlivého zacházení či dokonce poškozování, nelze počítat s tím, že tu zateplení bude navěky nebo alespoň po dobu předpokládané životnosti. 
 

Co dělat pro zachování kvalitní fasády?
 Pro zachování funkčního zateplení, je nezbytná pravidelná údržba a ošetřování tak, jak jsme zvyklí u klasických fasád.

- čištění povrchu:
 prvním krokem pro obnovu původního vzhledu fasády je její čištění. Nejčastěji se užívá omytí tlakovou vodou s případným přidáním saponátu. Časový interval omývacího cyklu je závislý na stupni zatížení exhalacemi a nečistotami daného prostředí. Při omytí fasády lze případně zjistit i její případná poškození, která by měla být bezodkladně odstraněna, aby nedocházelo k prohlubování případných problémů a tím ke zkrácení celkové životnosti nejen dodatečného zateplení, ale i dalších konstrukcí.

- obnovovací nátěry:
 dalším krokem při údržbě zateplené fasády je provedení obnovovacího nátěru. Většina renomovaných výrobců zateplovacích systémů uvádí časový horizont 10 – 15 let. Délka tohoto cyklu je opět dána působením okolního prostředí. V případě, že byl původní povrch napaden mikroorganismy, lze doporučit aplikaci speciálních represivních prostředků, které zvýší odolnost proti biotickému napadení.

- oprava poškozeného zateplovacího systému:

 veškerá poškození zateplovacího systému by měla být bez dlouhých odkladů opravena, neboť původní banální nedostatky mohou v čase výrazně zkrátit celkovou životnost systému.

- zdvojení zateplení:
 samostatnou kapitolou je dodatečné zateplení již zateplených konstrukcí. Mnohé zateplovací systémy zhotovené v devadesátých letech již z hlediska tepelného odporu nevyhovují požadavkům současné doby. V tomto případě již nelze mluvit o údržbě. Dodatečné zateplení se vyplatí po všech stránkách: snižuje náklady na vytápění, prodlužuje životnost fasády a chrání konstrukci budovy. Před doteplením není nutné demontovat původní izolaci ani platit za její likvidaci, efektivně řeší nedostatky stávající fasády a přispívá k dalšímu zhodnocení domu. Životnost zdvojeného zateplení je stejná jako u jednovrstvé izolace.