09
10
11
12
Shadow

MOŽNOSTI SNÍŽENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT STROPŮ

Ve starších a zvláště přízemních budovách tvoří ztráty stropem poměrně velkou část celkových tepelných ztrát domu. Ve vícepodlažních domech jsou tepelné ztráty stropem posledního podlaží sice relativně menší, nicméně pro obyvatele bytů v nejvyšším podlaží stejně nepříjemné. Existuje řada způsobů jak tyto tepelné ztráty podstatně snížit. 

Izolace položená nad stropem – na podlaze půdy

Tato metoda je zvláště výhodná tam, kde se půda nijak nevyužívá. Jednoduché zateplení podlahy půdy můžeme provést prostým položením tepelné izolace z minerálních vláken. Nesmíme samozřejmě opomenout parotěsnou folii ze spodní strany izolace, abychom zabránili kondenzaci vlhkosti. Ale takto izolovanou půdu nebudeme moci využít ke skladování, bude nepochozí.

Vytvoření a izolace podkroví

Zde je hlavní efekt získání nového obytného prostoru, nicméně problém tepelných ztrát stropu je tím řešen také. Z hlediska umístění tepelné izolace se nabízejí dvě možnosti – tepelná izolace mezi krokve a tepelná izolace nad krokvemi.

Izolace mezi krokve

Tento způsob izolace podkroví je zatím zdaleka nejběžnější: jeho hlavní výhodou je, že práci provádíme zevnitř, z půdního prostoru a nemusíme zasahovat do střešní krytiny.

Jelikož trámy střechy jsou zpravidla jen 15cm vysoké a doporučená síla izolace je minimálně 20cm, řešíme toto pomocí příložek, kterými trámy směrem dovnitř nastavíme, nebo tím, že izolaci provedeme ve dvou vrstvách, napřed mezi krokve a potom zevnitř pod krokve. Tím také z větší části eliminujeme vliv tepelného mostu působeného dřevěnými trámy, které tvoří zhruba 15% plochy střechy a jejichž tepelná vodivost je skoro 4x vyšší než u použitého izolačního materiálu.

ZATEPLENÍ SUTERÉNU - IZOLACE POD STROPY

Bydlíte v podsklepeném domě a bývá vám doma zima od nohou? Z vytápěných obytných místností totiž část tepla uniká do míst s nižší teplotou, tedy např. sklepů či suterénních nevytápěných prostor.

 V domě s nezateplenou podlahou přicházíte zhruba až o 10 % tepla.

Zateplení podhledu ze strany nevytápěné místnosti je doporučené řešení, výhodné z hlediska akumulace tepla v zateplené stropní konstrukci. Další výhodou je, že se do podhledu zpravidla vejde dostatečná tloušťka tepelné izolace.

Frézované izolační lamely
Jedná se o lamelové desky z kamenné vlny se zkosenými vnějšími hranami a povrchovou úpravou bílým nástřikem. Lamely se celoplošně lepí na vazbu předsazeně, nejčastěji o polovinu či případně o čtvrtinu, a tvoří tak efektní jemně členěný povrch. Díky tomuto výslednému vizuálu již není nezbytné provádět další povrchovou úpravu . Zkosená hrana desky umožňuje optické vyrovnání povrchu u nerovných podkladů.

 

Minerální vlna se záklopem ze sádrokartonu

Toto řešení je vhodné použít tam, kde jsou kladeny vyšší nároky na estetickou kvalitu. Zateplení se provádí měkkou minerální vatou, která je vložena do roštu z pozinkovaných ocelových profilů (alternativou je i možnost zhotovit konstrukci podhledu z dřevěných latí). Celá konstrukce je pak zaklopena sádrokartonovými deskami.