09
10
11
12
Shadow

ZATEPLENÍ STŘECHY

Stejně jako stěny, výplně otvorů a stropy suterénu tvoří střešní plášť součást komplexního řešení zateplení budovy.

Konstrukce střechy je neustále vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům, proto u nezateplených střešních konstrukcí tvoří nezanedbatelný podíl úniku tepla.

Zateplení střechy zabraňuje únikům tepla do okolí v zimním období, v letním naopak zpomaluje prostup tepla od slunečního záření a vnějšího prostředí dovnitř objektu.

Zateplení plochých střech realizujeme polystyrénem či minerální vatou s krytinou z asfaltových pásů či hydroizolační folií.

Provádíme také zateplení stropních a střešních konstrukcí pomocí foukané minerální izolace.