IZOLACE BERAN s.r.o.
Hrbovicka 437/64
400 01 Usti nad Labem
Czech Republic
 

ZATEPLENÍ STŘECHY


 

Stejně jako stěny, výplně otvorů a stropy suterénu tvoří střešní plášť součást komplexního řešení zateplení budovy.

Konstrukce střechy je neustále vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům, proto u nezateplených střešních konstrukcí tvoří nezanedbatelný podíl úniku tepla.

Zateplení střechy zabraňuje únikům tepla do okolí v zimním období, v letním naopak zpomaluje prostup tepla od slunečního záření a vnějšího prostředí dovnitř objektu.

Zateplení plochých střech realizujeme polystyrénem či minerální vatou s krytinou z asfaltových pásů či hydroizolační folií.

Provádíme také zateplení stropních a střešních konstrukcí pomocí foukané minerální izolace.