IZOLACE BERAN s.r.o.
Hrbovicka 437/64
400 01 Usti nad Labem
Czech Republic
 

OKNA A DVEŘE

Okna jsou důležitou součástí každého domu:
propouštějí do něj světlo, zajišťují kontakt s okolním světem a umožňují větrání, které je důležité nejen pro lidské zdraví, ale také pro dům samotný. Okny však také uniká teplo. To se dostává ven netěsnostmi mezi křídlem a rámem, prostupem tepla skrze skla a prostupem rámem oken. Rovněž dveřmi uniká teplo. Tepelným ztrátám je možné zamezit jednak zateplením oken a dveří nebo jejich výměnou.

Moderní okna mají kvalitní a těsné rámy a jsou zasklena izolačními dvojskly nebo trojskly. Výměnou oken je možné tepelné ztráty redukovat na třetinu. Pokud nechcete okna přímo vyměňovat, je možné je zatěsnit a vyměnit sklo za izolační dvojsklo. Při výběru vhodného okna nehraje roli pouze materiál, ale také jeho struktura. Čím méně je okno členěné, tím méně v něm najdeme netěsných spár a tepelných mostů.

Vlastnosti okna se odvíjí především od použitého rámu. Tepelně technické vlastnosti, ekonomičnost i  ekologie rámu jsou ovlivněny použitým materiálem. Také dveře lze před únikem tepla ochránit vhodným zatěsněním. Rámy je možné utěsnit pěnovými nebo gumovými samolepícími páskami nebo aplikovat tmel a použít kovové těsnění. Na spodní hranu dveří je vhodné připevnit plastový kartáč, který také zamezí úniku tepla. Vhodné jsou také žaluzie či rolety .

Výměna oken a dveří je důležitou součástí celkové revitalizace budovy.

 

OPRAVA LODŽIÍ

 

Provádíme kompletní opravu balkónů a lodžií:
•  Reprofilace porušených betonových prvků
•  Provedení hydroizolačního souvrství, náhrada nášlapných vrstev
•  Výměna, případně repase stávajícího zábradlí
•  Zasklení