05
08
06
07
Shadow

IZOLACE ŠITÝMI MATRACEMI

Společnost IZOLACE BERAN s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti speciálních šitých izolací.

• Tepelné izolace parních a plynových turbín
• Tepelné izolace motorů
• Tepelné izolace armatur a kompenzátorů
• Tepelné izolace spalinových a výfukových kanálů a potrubí

Šité matrace

Jsou vyrobené z vysokoteplotních skelných tkanin a výplně z minerálních, skelných a keramických vláken. Jsou vhodné pro svou trvanlivost, snadnou montáž a demontáž. Veškeré materiály pro výrobu matrací pocházejí ze zemí EU.

Izolační materiál neobsahuje azbest nebo materiály obsahující azbest. Rohože tvořené skelnou tkaninou a výplní z minerálních, skelných a keramických vláken se používají jako tepelná izolace.

Izolace se skládá většinou ze dvou až tří vrstev, dle požadavků zákazníka na provedení tepelné izolace.
Izolační vrstvy jsou instalované dle kladečského plánu, aby bylo zajištěno, že matrace budou na sebe doléhat a nevznikne vzduchová mezera.

Pro potřeby kontrol a generálních oprav turbíny lze tepelnou izolaci snadno snímat a opět instalovat.