09
10
11
12
Shadow

CO ZÍSKÁTE REVITALIZACÍ SVÉHO DOMU?

Zateplení fasády

- je nejjednodušším řešením, jak ušetřit nemalé finanční prostředky za vytápění. Kromě úspor vzniklých díky snížení energetických ztrát lze počítat i se snazším dosažením tepelného komfortu. Je-li zateplení fasády provedeno opravdu důkladně, dochází mimo jiné k omezení vzniku plísní v domě, zvyšuje se celková tepelná pohoda v domě, objekty lépe odolávají nepříznivým povětrnostním vlivům, zvyšuje se i celková teplota obvodové konstrukce.

Zateplení střechy, podkroví

- konstrukce střechy je neustále vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Střecha domu tvoří, vedle oken, dveří a stěn, nezanedbatelný podíl na úniku tepla a proto by mělo být zateplení střechy součástí každého komplexního řešení zateplení budovy.

Zateplení vnitřních prostor

- po úspěšném zateplení fasády a střechy bytového domu přicházejí na řadu další opatření, které zlepší komfort bydlení, bezpečnost, nebo sníží provozní náklady domu. Často opomíjenou částí domu jsou nezateplené vnitřní společné prostory, kde dochází k tepelným únikům do studených sklepů a do vstupních vestibulů. Díky absenci tepelné izolace bývá vstupní technické podlaží vytápěno z tepelných ztrát bytů, které těsně přiléhají k těmto prostorám. Není přeci nutné vytápět jedno celé podlaží navíc…

Technické výhody zateplení domu
- Tepelná i zvuková izolace
- Snížení energetických ztrát
- Snazší dosažení tepelného komfortu
- Vysoká pevnost a nízká hmotnost
- Ekologická a zdravotní nezávadnost

Ekonomické výhody zateplení domu
- Razantní snížení nákladů na vytápění a ohřev vody
- Snížení zatížení otopného systému
- Zvýšení tržní hodnoty nemovitosti
- Prodloužení životnosti budovy

Nová zelená úsporám
jsme registrování v seznamu odborných dodavatelů spravovaným státním fondem životního prostředí.